نکاتی درباره شهر سازی ماسال

 متن چاپ شده از مهندس قاسمی در روزنامه معین گیلان:                                                                                      

در آمدی بر ماسال

 

این نوشتار سر هم بندی شده ای از نوشتار طولانی تر میباشد که با توجه به تنگنای زمانی فراهم شده است و پیشاپیش از خواننده محترم بابت نقصان نوشتار پوزش می خواهم. امیدوارم در شرایطی دیگر حق مطلب ادا گردد نگریستن و گفتن و نوشتن از شهر و دیار ماسال حقیقتا در این مقال و مجال کوتاه نمیگنجد و هدف اراء ه دیدگاهی است به فراخور شرایط زمانی,تا به امید خدا در آینده,وسیعتر و عمیقتر  و به فراخور,در این باب سخن به میان آید.شهر ماسال زاییده عوامل جغرافیایی و تاریخی متعددی میباشد از جمله اینکه در شمال ایران حوزه ابر ریز هر رود و یا در امتتداد رودخانه ها به مرور اجتماعهای انسانی به صورت ده,روستا.بازار روز و بعد ها شهر شکل گرفته,هر حوضه استعداد چند شهرک را داشته که یکی گوی سبقت را از دیگر شهرکهای اطراف ربوده و رشد جمعیتی بیشتری یافته,شهر ماسال اینگونه بوده است.در گذشته نه چندان دور شهر و شهرکهایی بوده اند که از جمعیت و شهریت بیشتری برخوردار بوند,مانند,گسکر در گذشته ای دورتر و طاهر گوراب در گذشته ای نزدیکتر شمال ایران جایی بوده است که شهرها در آن ایجاد و در تاریخ از میان رفته اند و مناطق بازار نشینی و شهری جدیدی بوجود آمده اند.در این میان مناطق تالش نشین یا به زبانی تالشستان به چندیدن دلیل مراکز شهری و مدنی خود را از حدود 200سال پیش تا کنون هر چه بیششتر از دست داده اند و شاید این خود عاملی بوده در فرسایش تعدد و تمدن.زبان و قوم تالش شهریت و مدنیت همواره یکی از عوامل مهم پایداری و گسترش اقوام و ملتها بوده و هست.و اساسا تمدن یعنی داشتن مظاهر شهری بهتر و شایسته تر و مانا تر.در چند دهه اخیر به دلایلی ماسال این استعداد را پیدا کرد که علاوه بر اینکه شهر و شهرکها و مناطق همسایه را تحت تاثیر قرار داده و از آنها جمعیت و نیروی انسانی و تا حدی سرمایه جذب نماید,خود را در موقعیتی قرار داد که از معدود شهر های مورد توجه همه ی تالشان و نیز همسایگان تات و گیلک خود واقع شد(در همین جا گفتنی است که ماسال از معدود شهرها و شاید تنها شهر تالشان است که از زبان ترکی حفظ شده است)با از میان رفتن شهر گسکر,منطقه,از قدان مناطق شهری تالش نشین رنج میبرد و این استعداد در ماسال شکوفا شد.بی تردید در گذشته توجه و اهتمام برخی خانواده های سر شناس بومی در پایه گذاری توسعه مناسب ماسال تاثیر سزاوار داشته که همواره مورد تقدیر ماسالیان و حتی بسیاری از تالشان و غیر تالشان دور و نزدیک بوده است.شرایط بومی و قومی و سنتی ماسال,در کنار استعداد های طبیعی کم نظیر منطقه,جنگل ها و کوهسار های با ارزش و زیبا.و دیگر امتیازات طبیعی و گردشگری و نیز استعداد های فرهنگی و سنتی,و دلایل دیگری سبب شده است که ماسال رشد فزاینده ای را دنبال میکندبه نوعی از آهنگ رشد و توسعه ای بیشتر از جاهای دیگر برخوردار شده است.اما از ابعادی از توسعه از رنج و فقر است.دیدن استعدادها و نیازها و متوازن کردن توسعه ی شهری و منطقه ای از مسایل مهم فرا روی علاقه مندان,دست اندر کاران و خود مردم میباشد.مزایای ر شد و توسعه آبادانی و پیشرفت شهری ماسال نه تنها سبب رشد شهرستان و مناطق همسایه میشود بلکه برای همه ی تالشان و گیلانیان و همه ایرانیان ارمغان ارزشمندی را در بر خواهد داشت.کما اینکه در سالهای اخیر امار توجه کنندگان,مهاجران,مقیمان,گردشگران و بویژه بومیانی که به این دیار مراجعت نموده اند,موید همین مطلب است.به یک معنا امروز ماسال در درون و برون خوب مورد توجه است.نکاتی دربارهشهر سازی در ماسال فضا های عمومی یکی از مهمترین بخش های شهر را تشکیل میدهند که یکی از این فضا ها خیابان شهری هستند.خیابان های شهری تجلی گاه حیات مدنی شهر و محل  رخداد وقایع و فعلتهای اجتماعی شهر وندان در زندگی و حیات شهری میباشد.از این رو طراحی درست و گسترش آنها باعث غنی تر شدن زندگی اجتماعی و فرهنگی میشود.

شهر ماسال شهری زیبا و گردشگر پسند است,که این امتیاز در توسعه آینده این شهر باید حفظ شده و گسترش پیدا کند.

مهندس حسین قاسمی طاسکوه-کارشناس عمران

/ 0 نظر / 8 بازدید