لیست نهایی نامزدهای ثبت نام شده شهر ماسال

لیست نهایی 34 نفره نامزدهای شورای شهر ماسال سرانجام تهیه شد.

پس از پایان ثبت نام از نامزدهای شورای شهرهای ماسال و شاندرمن، سرانجام موفق به تهیه لیست 34 نفره نامزدهای شورای شهر ماسال شدیم!

1- مهدی جمالی فرد
2- نبی اله فرجی درخانه
3- حسین قاسمی طاسکوه
4- سید محمد موسوی
5- مصطفی نظری
6- یاسر یاری
7- علیرضا عباسی
8- بلال شیرین زاده
9- عظیم ابراهیم پور
10- محمدرضا فرجی
11- نادر حبیبی
12- حشمت اله وارنگ
13- شیرین سوادپور
14- کریم علیپور
15- بهمن فتحی
16- میثم قاسمی
17- حمید قلی پور
18- شهروز وثوقی
19- محمد نورانی
20- مهران داوودی
21- محمد بختیاری
22- عباس جم پور
23- ابراهیم محبی
24- مهوش فعال
25- سید شهروز رضوی
26- سیدمحمد رضا صفوی
27- محمد نجفی
28- علیرضا کوهساری
29- معصومه چراغی
30- سید مجتبی عاقلی
31- سیروس پور رجبعلی
32- رضا اسماعیلی
33- حافظ شیرازی
34- سهراب امیدی

شایان ذکر است که در مجموع برای روستاهای ماسال 204 نفر نامزد تصدی مسئولیت شورای روستاهای شهرستان شده اند.


/ 1 نظر / 9 بازدید
???

cheghadr ziad kandid shodan? blog jalebi darid: movafagh bashid...